Polska Izba Ekologii wspiera Konkurs

Z przyjemnością informujemy, że Polska Izba Ekologii objęła Patronatem Honorowym XIX edycję Konkursu Puchar Recyklingu.

Zaangażowanie Państwa Spółki w propagowanie wiedzy dla zmaksymalizowania efektów ekologicznych, ekonomicznych oraz organizacyjnych w dziedzinie gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej jest godne uznania. Polska Izba Ekologii jest przychylna wszelkim działaniom na rzecz środowiska naturalnego – zdecydowanie należy je promować i doceniać. Zaproszenie do grona patronów honorowych jest wielkim zaszczytem i wyróżnieniem, które z radością przyjmuję – napisał  Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu PIE, w piśmie potwierdzającym objęcie konkursu patronatem.