W Konkursie o Puchar Recyklingu można startować w 3 kategoriach:

 • Gmina Recyklingu
 • Edukacja Recyklingowa
 • Lider Recyklingu

W kategorii Gmina Recyklingu podmioty oceniane są według podziału na:

 • gminy wiejskie
 • gminy wiejsko – miejskie
 • gminy miejskie
 • związki i porozumienia międzygminne

W kategorii Edukacja Recyklingowa podmioty oceniane są według podziału na:

 • placówki oświatowe
 • organizacje pozarządowe i centra edukacji ekologicznej, parki narodowe i krajobrazowe
 • gminy, przedsiębiorstwa i pozostałe

W kategorii Lider Recyklingu podmioty oceniane są zgodnie z podziałem:

 • przedsiębiorcy zajmujący się obiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
 • regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych, w tym także o statusie zastępcze