O konkursie Puchar Recyklingu

Konkurs i jego cele

Konkurs o Puchar Recyklingu jest organizowany od 2000 roku i jest jedynym w Polsce przedsięwzięciem, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie.

Konkurs jest skierowany zarówno dla gmin, jak i przedsiębiorstw, które zajmują się zbiórką i zagospodarowaniem odpadów. Do konkursu mogą przystąpić także placówki i organizacje takie jak: szkoły, organizacje pozarządowe, parki narodowe i krajobrazowe oraz centra edukacji ekologicznej.

W przypadku gmin i przedsiębiorstw komisja konkursowa ocenia poziomy odzysku poszczególnych frakcji odpadów oraz działania edukacyjne. Podmioty te walczą o nagrody główne, którymi są Puchary Recyklingu, a także o nagrody za wyniki we frakcjach. Z kolei placówki i organizacje konkurują tylko w zakresie prowadzonej ekoedukacji.

Każdego roku finał konkursu odbywa się podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment oraz częściowo podczas Forum Recyklingu na targach POL-ECO SYSTEM w Poznaniu.

Konkurs jest organizowany przez miesięcznik „Przegląd Komunalny”, najbardziej poczytne i rozpoznawalne czasopismo łączące administrację rządową i samorządową z branżą komunalną i ochroną środowiska.

konkurs puchar recyklingu

Dla kogo konkurs?

Gmina

 • gminy wiejskie
 • gminy wiejsko-miejskie
 • gminy miejskie
 • związki i porozumienia międzygminne

Przedsiębiorstwo:

 • RIPOK-i
 • sortownie
 • zakłady zajmujące się zbieraniem i zagospodarowaniem odpadów

Placówki i organizacje:

 • szkoły
 • organizacje pozarządowe
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • centra edukacji ekologicznej

KATEGORIE KONKURSOWE

Kategorie frakcyjne (dotyczą tylko gmin i przedsiębiorstw):

a) aluminium
b) bioodpady 
c) baterie 
d) ZSEE 
e) tworzywa sztuczne
f) szkło/stłuczka szklana
g) odpady opakowaniowe 
h) makulatura
i) odpady wielomateriałowe
j) odpady niebezpieczne

Kategoria edukacja recyklingowa

Kategoria Debiut Roku

Konkurs w liczbach

puchar-trojkaty-niebieski
EDYCJI
puchar-trojkaty-zielony
pucharów recyklingu
puchar-trojkaty-zolty
statuetek
puchar-trojkaty-brazowy
partnerów każdego roku

Etapy konkursu

ETAP 1

do 30 czerwca 2018

przesyłanie zgłoszeń

ETAP 2

do 31 lipca 2018

przesyłanie wniosków szczegółowych

ETAP 3

wrzesień / październik 2018

rozstrzygnięcie konkursu przez kapitułę konkursową

ETAP 4

październik 2018

wręczenie nagród 

Warunki uczestnictwa

W celu wzięcia udziału w konkursie, należy najpierw wypełnić i wysłać poniższy elektroniczny formularz zgłoszeniowy, a następnie wypełnić elektroniczny wniosek dotyczący postępowania z odpadami w Państwa gminie/przedsiębiorstwie.

Szczegółowy wniosek konkursowy nie musi być wysłany jednocześnie z formularzem zgłoszeniowym (patrz etapy konkursu).

Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

Wniosek konkursowy będzie dostępny wkrótce.

Zapraszamy do wysyłania formularza zgłoszeniowego!

Regulamin konkursu

Zasady korzystania ze znaku Laureat Konkursu Puchar Recyklingu