Nowości w XIX edycji Konkursu

Puchar Recyklingu to jedyny konkurs, który w kompleksowy sposób ocenia selektywną zbiórkę odpadów i edukację ekologiczną w tym zakresie. Choć konkurs ma długoletnią tradycję, to w ostatnim czasie jego znaczenie jest coraz większe. Dzieje się tak za sprawą faktu, że rośnie także znaczenie selektywnej zbiórki odpadów w nowoczesnej gospodarce odpadami.

Zależy nam ogromnie, aby jak najwięcej podmiotów mogło przystąpić do tego ważnego, branżowego konkursu – mówi Magdalena Dutka, prezes ABRYS, organizatora konkursu. – Dlatego w tym roku wprowadziliśmy kilka ułatwień dla potencjalnych uczestników, które spowodują, że uczestnictwo w konkursie będzie łatwiejsze.

Najważniejszą zmianą jest uproszczenie zasad i regulaminu konkursu, które powinny być bardziej przejrzyste dla uczestników. Organizator zdecydował się także na wprowadzenie nowej kategorii DEBIUT, dla wszystkich podmiotów, które zgłoszą się do konkursu po raz pierwszy. Ponadto kolejną nowością jest zwolnienie z opłaty konkursowej gmin i placówek edukacyjnych i organizacji pozarządowych.

Od tego roku konkurs ma także nowy logotyp, który zdecydowanie lepiej odzwierciedla kolorystykę czterech głównych frakcji odpadów symbolizującą selektywną zbiórkę. W ślad za zmianą logo, przygotowaliśmy także nową stronę internetową konkursu oraz odświeżyliśmy szatę graficzną materiałów promocyjnych.

Mamy nadzieję, że wszystkie zmiany spodobają się Państwu i zaowocują jeszcze większym zainteresowaniem Pucharem Recyklingu.

Zapraszamy gorąco do udziału w tym wyjątkowym konkursie!