Narodowy Fundusz wspiera Puchar Recyklingu

Miło nam poinformować, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej objął Patronatem Honorowym XIX edycję Konkursu Puchar Recyklingu. Podobnie, jak w latach ubiegłych, Kapituła Konkursu odbędzie się we wrześniu w siedzibie Funduszu. 

– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od wielu lal wspiera Konkurs o Puchar Recyklingu, doceniając Państwa wkład w budowanie świadomości i promowanie dobrych praktyk w ramach efektywnych programów gospodarowania odpadami. Ich istotnym elementem są także działania edukacyjne, propagujące prawidłowe postępowanie z odpadami wśród Polaków, co ma znaczący wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego naszego kraju. Niezmiennie wysoki poziom merytoryczny i ogólnopolski zasięg konkursu przekonały nas do objęcia tej ważnej inicjatywy, po raz kolejny, Patronatem Honorowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z przyjemnością informuję także, że Narodowy Fundusz – napisał  Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW, w piśmie potwierdzającym objęcie konkursu patronatem.