• do 14 czerwca 2017 r. - przyjmowanie deklaracji udziału w konkursie
  • do 30 czerwca 2017 r. - wypełnianie formularzy szczegółowych on-line przez uczestników
  • do końca lipca 2017 r. - analiza dokumentacji oraz danych wpisanych przez uczestników
  • 22-31 sierpnia 2017 r. - obrady komisji konkursowych (nominowanie laureatów poszczególnych kategorii)
  • pierwsza połowa września 2017 r. - kapituła konkursu, wyłonienie laureatów konkursu
  • 16-17 października 2017 r. - Gala Envicon, Finał konkursu

UWAGA! Terminy mogą ulec zmianie. Skontaktuj się z koordynatorem w celu ich potwierdzenia.