Baza scenariuszy


Od momentu powstania „Bazy dobrych praktyk” na stronie Konkursu o Puchar Recyklingu odbiorcy kontaktują się z nami, poszukując dodatkowych informacji na temat umieszczonych w bazie przedsięwzięć. Bardzo często pojawiały się pytania o scenariusze czy pomysły na zajęcia dydaktyczne.

Dlatego w ramach poszerzania "Bazy dobrych praktyk" postanowiliśmy stworzyć dodatkowy moduł z bazą materiałów edukacyjnych - scenariuszy zajęć lekcyjnych, nadsyłanych przez uczestników Konkursu o Puchar Recyklingu. Moduł "Baza materiałów" jest ogólnodostępny, również dla podmiotów spoza konkursu.

Przedsięwzięcie jest kolejnym źródłem inspiracji do szerzenia idei recyklingowych, ale też dodatkowym docenieniem uczestników Konkursu, którzy już wykazali się zaangażowaniem, realizując projekty związanych z gospodarką odpadami. Umieszczenie scenariuszy autorstwa uczestników Konkursu jest wyjątkowym wyróżnieniem dla nich oraz źródłem pomysłów dla odwiedzających stronę Pucharu Recyklingu oraz szukających inspiracji do podjęcia działań edukacyjnych.

Zapraszamy do nadsyłania swoich materiałów!